tva
Proč byste měli kontrolovat čísla DPH svých zákazníků?

Proč byste měli kontrolovat čísla DPH svých zákazníků?

Při zasílání zboží do jiné země EU můžete ve své zemi využít osvobození od DPH. Toto osvobození se však neuplatní, pokud lze prokázat, že dodavatel věděl nebo nemohl nevědět, že předpokládaný příjemce zásilky nebo přepravy nemá skutečné podnikání.

Záleží tedy na každém podniku, aby byl schopen prokázat, že provedl přiměřené kontroly svých zákazníků, aby o osvobození od DPH nepřišel.

Finanční úřad může rovněž odmítnout odpočet DPH zaplacené některému z vašich dodavatelů, a to i z vaší země, pokud i zde prokáže, že jste věděli nebo nemohli nevědět, že se tímto pořízením účastníte podvodu spočívajícího v neodvedení splatné daně z této dodávky.

Jednou z různých kontrol, které může společnost provádět u svých zákazníků a dodavatelů, je ověření platnosti poskytnutého DIČ. Ověřením existence tohoto čísla u správce daně v zemi původu zákazníka nebo dodavatele prokazuje společnost svou dobrou víru. Tato kontrola sice sama o sobě nestačí k tomu, aby zabránila zpochybnění osvobození od daně nebo odpočtu daně, představuje však prvotní prokázání dobré víry společnosti.

.

Jak mohu správci daně prokázat, že jsem zkontroloval DIČ svých zákazníků a dodavatelů?

Evropská komise zřídila službu ověřování DIČ, která identifikovaným podnikům vydává pro každé ověřené číslo osvědčení o konzultaci. Tento certifikát poskytuje CheckTVA pro každé prověřované číslo.

Kdy byste měli kontrolovat DIČ svých zákazníků a dodavatelů?

Je pravděpodobné, že se podnikání společnosti rychle mění, proto je vhodné pravidelně kontrolovat DIČ jejích zákazníků a dodavatelů. Každoroční kontrola se však zdá být nedostatečná vzhledem k rychlosti, s jakou podniky zapojené do podvodů s DPH končí. Nejlepší ochranou se zdá být měsíční kontrola, která odpovídá frekvenci podávání přiznání k DPH ve většině zemí EU.

Naše řešení Vytvářím si účet
linkedin twitter facebook mail