tva
Hvorfor kontrollere dine kunders momsnummer?

Hvorfor kontrollere dine kunders momsnummer?

Når du sender varer til et andet EU-land, er du omfattet af momsfritagelse i dit land. Men denne fritagelse gælder ikke, hvis det påvises, at leverandøren vidste eller ikke kunne være uvidende om, at den tiltænkte modtager af forsendelsen eller transporten ikke havde nogen egentlig virksomhed.

Det er således op til den enkelte virksomhed at kunne dokumentere, at den har gennemført rimelig kontrol med sine kunder for at undgå at miste sin momsfritagelse.

Skattemyndighederne kan også nægte at fratrække moms, der er betalt til en af dine leverandører, herunder fra dit land, hvis de kan påvise, at du vidste eller ikke kunne være uvidende om, at du ved denne erhvervelse deltog i en svigagtig handling, der bestod i ikke at betale den skyldige moms af denne leverance.

En af de forskellige kontroller, som en virksomhed kan foretage af sine kunder og leverandører, er at kontrollere gyldigheden af det leverede momsnummer. Ved at kontrollere, at dette nummer findes hos skattemyndighederne i kundens eller leverandørens oprindelsesland, viser virksomheden sin gode tro. Selv om denne kontrol ikke i sig selv er tilstrækkelig til at forhindre, at der kan sættes spørgsmålstegn ved fritagelsen eller fradraget, er den et første element i påvisningen af virksomhedens gode tro.

.

Hvordan kan jeg bevise over for skattemyndighederne, at jeg har kontrolleret momsnumrene på mine kunder og leverandører?

Europa Kommissionen har oprettet en tjeneste til verifikation af momsnumre, som udsteder et konsultationscertifikat til identificerede virksomheder for hvert nummer, der verificeres. Dette certifikat er udstedt af CheckTVA for hvert af de testede numre.

Hvornår skal du kontrollere momsnumrene på dine kunder og leverandører?

Da en virksomheds forretning kan ændre sig hurtigt, er det tilrådeligt at kontrollere momsnumrene på kunder og leverandører med jævne mellemrum. En årlig kontrol synes imidlertid ikke at være tilstrækkelig i betragtning af den hastighed, hvormed virksomheder, der er involveret i momssvig, lukkes. Den bedste beskyttelse synes at være en månedlig kontrol i overensstemmelse med den periodicitet, der gælder for momsangivelser i de fleste EU-lande. Vores løsninger Jeg opretter min konto

linkedin twitter facebook mail