Pošlete nám zprávu
Křestní jméno

Název
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Informace, které nám zašlete prostřednictvím tohoto formuláře, budou zpracovány společností ZX81, SAS s kapitálem 1 000 EUR, jejíž sídlo se nachází na adrese 1 Place de la Ferme de Richemont 33000 BORDEAUX - RCS Bordeaux 902 738 723 - na základě provedení předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost (článek 6.1.b směrnice RGPD).

Účelem zpracování je navázat na vaši žádost o kontaktování společnosti ZX81 ohledně žádosti o checkTVA.

Shromážděné informace, které jsou vyhrazeny výhradně pro použití společností ZX81 SAS, však budou dočasně zpracovány poskytovatelem hostingu webových stránek (OVH), aby mohla být vaše zpráva zaslána e-mailem oddělení společnosti ZX81 SAS pověřenému jejím zpracováním. Budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vaší žádosti.

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo doporučeným dopisem s doručenkou. Ke každé takové žádosti musí být přiložen doklad totožnosti.

Máte také právo podat stížnost u Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tel: 01 53 73 22 22 - Web: www.cnil.fr).

linkedin twitter facebook mail