Generelle vilkår for service checkTVA.eu

Artikel 1 - Definition af de anvendte begreber

" TOS " betyder disse generelle servicevilkår med udelukkelse af ethvert andet dokument.

" Checktva.eu " henviser til det domænenavn og det websted, hvorfra tjenesten er tilgængelig.

" ZX81 " henviser til selskabet ZX81, SAS med en kapital på 1.000 euro, hvis hjemsted er beliggende på 1 place de la Ferme de Richemont i BORDEAUX (33000), registreret i handels- og selskabsregistret i BORDEAUX under nummer 902 738 723.

" tjeneste ": tjenesten til verifikation af momsnumre inden for Fællesskabet via webstedet checktva.eu som omhandlet i artikel 3.

" Bruger ": enhver fysisk person, der besøger checkTVA.eu-webstedet, uanset om vedkommende handler på egne vegne eller på vegne af en juridisk enhed, fransk eller udenlandsk, og om vedkommende har oprettet en brugerkonto eller ej.

Artikel 2 - Formål

I overensstemmelse med artikel L. 441-6 i den franske handelslovgivning udgør disse betingelser det eneste grundlag for handelsforbindelserne mellem parterne. De har til formål at definere de kontraktmæssige betingelser, under hvilke ZX81 leverer tjenesten til brugeren.

Ved at bruge Tjenesten accepterer brugeren uden forbehold nærværende GTC og giver afkald på retten til at påberåbe sig ethvert andet dokument, modstridende eller ej, herunder sine egne generelle købsbetingelser, som ikke vil kunne håndhæves over for ZX81, selv om sidstnævnte havde kendskab til dem.

Artikel 3 - Vilkår for brug af tjenesten

ZX81 tilbyder via webstedet checktva.eu en enkel måde at kontrollere et eller flere momsnumre inden for Fællesskabet på tre forskellige måder:

linkedin twitter facebook mail